Här hittar ni svar på vanligt förekommande frågor.
Om ni inte hittar det svar ni söker så ber vi er att kontakta oss istället.

F
VAD KOSTAR DET ATT SKROTA MIN BIL?
SVi tar inte ut någon avgift för att skrota fordon som omfattas av producentansvar.
Istället, du kan få pengar när vi kommer att hämta din bil. Du få 200kr per bil.
F
KAN NI HÄMTA MIN BIL FÖR SKROTNING?
SSjälvfallet kan vi hämta din bil för skrotning. Vi kan hämta din skrotbil med vår egen kranbil och transportera den till vår anläggning för skrotning inom 1-2 arbetsdagar. Ring oss att beställa hämtning och vi kommer att hämta din bil från din plats. För att beställa hämtning kan du använda vårt beställningsformulär eller ringa vårt direktnummer 070-356 43 74.
Det är viktigt att du tar med dig det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 och legitimation när du lämnar in din skrotbil.
Om du saknar det senast utfärdade registreringsbevis del 2 måste du beställa ett nytt. Det gör du på Transportstyrelsens webbplats.
Endast i ett fåtal fall har det inte utfärdats något registreringsbevis del 2. Kontakta vår kundtjänst om du är osäker.
F
VAD HÄNDER SEDAN?
SSkrotningsintyg
Vi ser till att bilen tas om hand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. När bilen tömts på oljor, drivmedel m.m. utfärdas ett skrotningsintyg som skickas in till Transportstyrelsen. Skrotningsintyg får endast utfärdas av en auktoriserad bilskrotare. När ett fullständigt skrotningsintyg inkommer till Transportstyrelsen avregistreras bilen.
Det enda du som bilägare behöver tänka på efter att bilen är lämnad hos oss är att flytta din bilförsäkring om du vill det, annars blir den vilande eller sägs upp.
F
HAR DU KROCKAT MED DIN BIL OCH DEN INTE GÅR ATT REPARERA?
SVi hämta även in nyare krockskadade bilar.

Har du inte hittat din fråga? Fråga bara oss!

Ringa vårt direktnummer 070-356 43 74, dagligen 07:00 – 21:00 och helgen 08:00-17:00